VISIE & MISSIE
NIEUWSBRIEVEN
 

Basis voor ontwerp

Wij hebben als uitgangspunt voor ogen om een duurzame en ecologische woning te bouwen. Bij dit idee stond ons voor ogen de filosofie van het ontwerp ‘Falling Water’ (zie figuur 4 &5) van Frank Lloyd Wright (1867-1959). Hij was een invloedrijke Amerikaanse architect.

In bijna al zijn ontwerpen stond de mens centraal en vormt de mens het centrum van de ruimtelijke indeling. In zijn zienswijze vormde ook de natuur een belangrijk element. Zo dicht mogelijk bij de natuur. Met gebruik van natuurlijke materialen. Hij schreef Natuur altijd met een hoofdletter.

Om deze wensen van de ons te kunnen vertalen in een ontwerp dat past bij ons idee en de uitgangspunten van gemeente Kampen hebben wij ORIO architecten ingeschakeld.

Dit architectenbureau heeft zich gespecialiseerd op het gebied van organische gevoelsarchitectuur. Het gaat hierbij vooral om het gebruik van natuurlijke materialen en de mens een directe relatie te geven met de natuur. Onze woning is door architect Michel Post ontworpen. Michel Post is secretaris van projectgroep “Strobouw NL”(1) dat samenwerkt met Stichting VIBA EXPO(2).

 

(1)Strobouw NL beoogt het creëren van een solide basis, waarin strobouw en iedereen die zich ermee verhoudt -bouwers, ontwerpers/architecten, onderzoekers, promotors e.d.- een gemeenschappelijk platform heef t. Daarnaast wil de projectgroep een creatieve, meer speelse kijk op bouwen en wonen stimuleren en tegelijkertijd ruimte scheppen voor een grotere medezeggenschap van toekomstige huizenbezitters.

(2)Stichting VIBA EXPO wil met haar werkzaamheden bijdragen aan een menswaardige en natuurlijke leefomgeving voor nu en later. Door vraagstukken op het gebied van planontwikkeling, ontwerp en realisatie integraal te benaderen, ontstaat een bebouwde omgeving die duurzaam en gezond is.

 

klik hier voor vergroting

.

Frank Lloyd Wright

Guugenheim Museum

Eigen Huis en Studio

 
Falling Water exterieur Falling Water interieur  
   
Huis van F. C. Robie