VISIE & MISSIE
NIEUWSBRIEVEN

Het Ontwerp

Wij hebben de opdracht van de gemeente Kampen – duurzaam bouwen – uitgebreid. Wij willen niet alleen een duurzame, maar ook een ecologische woning ontwerpen. Hierbij hebben wij de voorkeur voor de toepassing van stro aangegeven. In het ontwerp is/wordt rekening gehouden met de toepassing van passieve zonne-energie. De basis van het gebruik van zonne-energie is een compact ontwerp om de oppervlakte van de buitenschil zo minimaal te houden voor een beperking van het warmteverlies en grote glasvlakken voor de instraling van de zon. Om optimaal gebruik te kunnen maken van passieve zonnestralen is de woning georiënteerd op de zon. Door gebruik te maken van passieve zonne-energie (PZE) ontstaat er energiebesparend effect. Het is mogelijk dan te volstaan met een klein of geen (conventioneel) verwarmingsysteem. In het meest gunstige geval zal de interne warmtebron (bewoners en huishoudelijk apparatuur) voldoende warmte afgeven om de woning te kunnen verwarmen. Om temperatuuroverschrijdingen te voorkomen in de zomer zijn de balkonoverstekken van Frank Lloyd Wright (zie o.a. Falling Water) een goede oplossing .

 

 

.

Voorlopig ontwerp 1

   

 
Voorlopig ontwerp 2 Voorlopig ontwerp 3