VISIE & MISSIE
NIEUWSBRIEVEN
 

Kampen

De stad Kampen is al eeuwen oud. En heeft een rijke historie. Wanneer Kampen precies in beeld kwam weten we niet,maar rond 1200 werd Kampen bekend. Kampen ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsstad,  heeft een rijk historische verleden en prachtige monumentale gebouwen. Kampen ligt aan de monding van de IJssel, via de voormalige Zuiderzee (nu IJsselmeer) kwam men in het Noordzeegebied. De stad Kampen werd lid van de machtige stedenbond voor de handel en werd één van de Hanze steden. Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Kampen.

Tot enkele jaren geleden bestond de waterkering langs de IJssel bij Kampen uit de nog overgebleven delen van de voormalige stadsmuur. Omdat deze kering te weinig veiligheid bood tegen extreem hoog water, is de 1,7 kilometer lange kade over vrijwel de gehele lengte verbeterd.

Voorwaarde was dat het zicht op de stad niet zou worden aangetast. De nieuwe kering heeft 63 van de 157 panden die buitendijks lagen binnendijks gebracht. De overige panden kregen allemaal extra voorzieningen.

Kampen heeft rond de 50.000 inwoners en de stad bouwt aan zijn toekomst. Een van de aspecten van deze groei is het woningbouwproject aan de zuidzijde van Kampen

“Het Onderdijks.”

klik hier voor vergroting

.

Vanaf ca 1200 bekend

Kampen ca 1700

De IJssel

 
De Oudestraat De Stadbrug over de IJssel  
   
De Bovenkerk