VISIE & MISSIE
NIEUWSBRIEVEN
 

Voortgang van de bouw week 13

Na een vorstperiode zijn we verder gegaan met het metselwerk en de aanleg van rioleringsbuizen, riolering, hemelafvoeren  en het ventilatiesysteem.                    

Tevens is er een voorzichtige start gemaakt met het metselen van de tuinmuur aan de westkant. De muur wordt gemetseld van zwarte breuksteen die normaal in vieren wordt geknipt, maar die wij in tweeën hebben laten knippen. Hierdoor is de steen 1 x zo lang als “normaal”. Er wordt een speciaal metselverband, door Henk uitgedacht, gebruikt om aan te sluiten bij het rotsachtige effect van het huis dat Frank Lloyd Wrigt heeft ontworpen en dat “falling water” heet. 

Er komt een zwarte voeg tussen de stenen. Dit is de afscheiding tussen ons en onze toekomstige buren. Wanneer deze muur staat kan het straatwerk van de buren er weer netjes tegenaan gelegd worden en hebben ze zo min mogelijk overlast van ons wanneer straks de lente aanbreekt en iedereen weer meer buiten wil leven. 

Er is een grintkoffer aangebracht langs de woning. Onderin de grintkoffer bevindt zich een drainagebuis die aangesloten wordt op de drainageslang van de gemeente. Dit omdat de bodem voor een groot gedeelte uit klei bestaat en dus slecht waterdoorlatend is. Zo voorkomen we wateroverlast en een natte kruipruimte.