VISIE & MISSIE
NIEUWSBRIEVEN

Voorwaarden tot het bouwen

Bebouwing

 • de woningen moeten uit minimaal driebouwlagen bestaan;
 • minimale goothoogte van negen meter aan de straatzijde;
 • eindwoningen dienen te worden verbijzonderd;
 • verticale ramen toepassen; ook de bouwmassa verticaal;
 • geen brede bouwmassa aan de voet;
 • daken; plat, lessenaar of zadeldak met flauwe dakhelling (maximaal 30 o);
 • verplichte garagesituering conform de tekeningen
 • bij woningen op hoeken waar twee gevels grenzen aan de openbare ruimte dient extra aandacht te worden besteed aan het ontwerp van de twee zijgevels. Dit mogen geen blinde muren worden, maar ze dienen een open karakter te hebben.

 

Materialen en kleuren

 • moderne eigentijdse materialen;
 • heldere kleuren met contrasten, combinaties met gekleurd stucwerk;
 • fijne texturen voor het metselwerk, met voegen in de kleur van de baksteen;

kleurrijke daken of gras/sedum.

 

Aan en om de woning

 • serres, dakkapellen en carports meeontwerpen (ook als deze nog niet worden geplaatst);
 • strakke erfafscheidingen van moderne materialen (staal, betonelementen), meeontwerpen met

de woning

 • parkeerplaats voor de auto naast de woning, uit het straatbeeld.

 

klik hier voor vergroting

.

Moderne materialen

Lessenaarskap

Tuinmuur mee ontworpen

 
Hoogte Veritcale ramen  
   
Donkere voegen